GIẢI CỜ TƯỚNG, CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI THÀNH PHỐ NHA TRANG 2020