HÌNH ẢNH “GIẢI CỜ VUA MỪNG NOEL VÀ TẾT DƯƠNG LỊCH 2021”

Thủ tục trước khi vào trận
Trao phần thưởng cho học viên nhóm 1 đoạt giải nội dung Cờ chớp nhoáng
Trao phần thưởng cho học viên nhóm 1 đoạt giải nội dung Cờ nhanh
Trao phần thưởng cho học viên nhóm 3 đoạt giải
Trao phần thưởng cho học viên nhóm 2 đoạt giải