SỔ TAY: Tập hợp các ý tưởng và vị thế cơ bản trong Cờ Vua – Phần 1

Nguồn ST

Tập hợp các bài đăng trên https://www.facebook.com/nhatrangchess từ ngày 23/4/2021 đến ngày 04/5/2021

P1.1 CHỆCH HƯỚNG KINH ĐIỂN

Đen đi

Đen có ván cờ tốt hơn sau khi đi 1. … Hb1+ , 2. Hf1 Hxa2 do có Tốt thông ở cột a (Nếu 2. …Xd1? 3.Xc8+ 1-0) Nhưng với hàng thứ nhất của Trắng quá yếu, có thể khảo sát thêm

  1. … Hb2! 2. Xc8!? ( 2. Xc2 Hb1+ 3.Hf1 Hxc; 2. He1 Hxc3 3. Hxc3 Xd1+ 4. He1 Xxe1 #) 2. … Hb1+ 3. Hf1 Hxf1 + 4. Vxf1 Xxc8 0-1

P1.2 ĐI ĐẾN TÀN CUỘC TỐT

Trắng đi

Không đơn giản là 1. Xxf6 Vxf6 2. Me4+

Đen ăn quân ở khoảng giữa 1. …Xxc3 2. Xxf7+ Vxf7 3. bxc3 .Trắng sẽ giành chiến thắng, ván cờ tiếp diễn như sau: 3. …b5 4. Vf1 Vf6 5. Vf3 Vf5 6.g4+ Ve5 7. h4 h6 8. Ve3

Vua Trắng sẽ đến gần Tốt cánh Hậu hơn Vua Đen, vì thế Trắng sẽ giành chiến thắng.

P1.3 CHIẾM HÀNG VÀ THÂM NHẬP

Trắng đi

Tăng cường chiếm lĩnh cột c sau đó thâm nhập hàng số 7

  1. Hc2! Hd7 2. Hc7 Ta8 ( phòng ngự chống 2 biến của Trắng 3. Hxd7 và 4. Xc7) 3. Mc8!! Tf6 4. Hxb8 Tc6 5. Txa6. 1-0

P1.4 CUỘC CHIẾN Ở Ô VUÔNG SẬM MÀU

Đen đi

1. Xxd8! Hxd8 2. Xd1 He7 3. Xd7! ( đánh lạc hướng) 3. … Hxd7 4. Hf6 1-0

P1.5 GHIM TỐT TUYỆT ĐỐI VÀ GIÀNH CHIẾN THẮNG

Trắng đi

1. Xxd6 Xxd6 2. e5 1-0

P1.6 ĐƯỜNG CHÉO DÀI

Đen đi

Nên đi 1. … f6 , thí Tốt.

Nếu 1. …Mc4 ( chĩa đôi bắt Hậu và Tượng thì hãy coi chừng), vì:

2. Hg7+! Vxg7 3. Mf5++ Vg8 4. Mh6#

P1.7 HAI LÀ QUÁ NHIỀU

Trắng đi

Khi Tốt đến hàng thứ 7 để tấn công một quân cờ thì Tốt có 2 ô vuông dùng để phong cấp ( có thể ăn quân hoặc đi thẳng về phía trước.

1. Xxb2 ! ( đánh lạc hướng Hậu đang bảo vệ Xe )

1. … Hxb2 2. Hxc8 + Mxc8 3. d7 1-0

P1.8 LỰC LƯỢNG TỐI THIỂU

Trắng đi

1. g4+! fxg4 2. hxg4 + Vh4 3. Hxh6+ ( đánh lạc hướng Hậu Đen đang kiểm soát cột e) 3. … Hxh6 4. Vh2, tiếp theo là Tf2 # 1-0

P1.9 KHÔNG BÊN NÀO GIÀNH CHIẾN THẮNG BẰNG CÁCH CHỊU THUA

Đen nghỉ không thể cứu được Tượng ở d4, vì thế phải chịu thua.

1 1. …Tg1!! Nước tấn công đôi rất mạnh này ??

P1.10 HẬU CÓ THỂ BỊ TREO CỔ

Trắng đi

1. Hh6 Xg8 2. Mf3 Hf8 3. Mg5! Hxh6 4. Mxf7#