Cập nhật các video dạy Cờ Vua của Nha Trang chess trên Youtobe

Tự học chơi cờ vua: phòng thủ Ấn Độ cổ với hệ thống Petrosian
Tự học cờ vua: Các yếu tố năng động (1)
Tự học cờ vua: Các yếu tố năng động (2)
Tự học chơi cờ vua: Ý tưởng chơi khai cuộc Rety
Tự học chơi cờ vua: Chống lại Sicillian biến con Rồng
Tự học chơi cờ vua: Trung tâm kín