MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIẢI CỜ VUA THIẾU NHI PHƯỜNG NGỌC HIỆP – TP NHA TRANG NĂM 2022

Link kết quả thi đấu nhóm tuổi U8: https://chess-results.com/tnr626584.aspx?lan=29

Link kết quả thi đấu nhóm tuổi U11: https://chess-results.com/tnr626585.aspx?lan=29

Toàn cảnh phòng thi đấu
Nhóm tuổi U11
Nhóm tuổi U8
Các em nhóm tuổi U11 làm thủ tục trước khi thi đấu
Các em đạt thứ hạng cao nhóm tuổi U11
Các em đạt thứ hạng cao nhóm tuổi U8