THÔNG BÁO MỞ LỚP VÀ LỊCH HỌC HÈ 2023

CLB CỜ VUA NHA TRANG TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP CỜ VUA DỊP HÈ 2023

  1. Lớp Cờ Vua vỡ lòng:
    1. Thứ Hai và Thứ Tư: 17h30-19h00
    2. Thứ Ba và Thứ Năm: 17h30-19h00
    3. Thứ Bảy và Chủ Nhật: 7h45-9h15

2. Lớp Cờ Vua cơ bản:

1.Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: 17h30-19h00 ( Học viên có thể chọn 2 buổi phù hợp )

2.Thứ Ba và Thứ Năm: 7h45 – 9h15

3.Thứ Tư và Thứ Sáu: 15h30-17h00

4.Thứ Bảy và Chủ Nhật: 7h45-9h15

5.Thứ Bảy và Chủ Nhật:15h30-17h00

3. Lớp Cờ Vua nâng cao

1.Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy: 17h30-19h00 ( Học viên có thể chọn 2 buổi phù hợp )

2.Thứ Bảy và Chủ Nhật : 7h30-9h15

3.Thứ Bảy và Chủ Nhật :15h30-17h00

Lưu ý: Học viên sẽ được kiểm tra trước để phân lớp học phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *